Sociale Raad in Woord & Daad

 

Het onafhankelijk oplossend intermediair

WIE ZIJN WIJ?

De Stichting Sociale Raad in Woord en Daad (SRW & D) heeft als hoofddoelen welzijnsbevordering in het algemeen en de bevordering van de zelfredzaamheid van burgers in het bijzonder. Deze doelen worden bereikt door onze vrijwilligers en daar waar gewenst en nodig met verbonden partners. De dienstverlening is onafhankelijk, persoonlijk, strikt vertrouwelijk en kosteloos.

 

De stichting staat ter beschikking voor hulpzoekenden in de Kempen en hulpzoekenden die via samenwerkingsverbanden en sponsoren worden geïntroduceerd.

 

 

IK ZOEK HULP

Verkeert u in omstandigheden dat u onvoldoende zelfredzaam bent, dan kunt u een beroep op ondersteuning doen bij de Stichting.

 

Hiertoe ondersteunen wij de hulpzoekende bij het maatschappelijk functioneren door het geven van informatie, advies, bemiddeling, begeleiding, actieve dienstverlening en het bieden van de integrale regie over en de voortgangsbewaking van hun dossier. Wij zijn hierbij een onafhankelijke wegwijzer in de complexer wordende wereld van wetten, regels, formulieren en instanties.

 

Wij richten ons op de volgende gebieden:

- Schuldenproblematiek, de sanering inbegrepen.

- Rechtmatigheidsvraagstukken

- Voorzieningsvraagstukken

- Fiscale vraagstukken, de toeslagen inbegrepen.

 

Hulp nodig?

SPONSORING & DONATIES

Als stichting zijn wij voor een groot deel afhankelijk van sponsoring en donaties.

Kunt u hier iets in betekenen dan horen we graag van u.

 

VRIJWILLIGER WORDEN

Wij zijn continue op zoek naar vrijwilligers die zich in willen zetten voor anderen. Heeft u interesse, neem dan  contact met ons op.

 

 

CONTACT

Webdesign : ms

Vereist

Vereist

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

Vereist

Vereist

Vereist

Vereist

Vereist

Vereist